Zespół Szkół Łączności
ul. Monte Cassino 31
30-324 Kraków
tel/fax: 12 267-65-44

"W dążeniu do sukcesu polegaj na swojej
własnej inspiracji.
Nie szukaj jej dookoła siebie, ale w sobie"

Joe Weider